Skip to: PVV

Stem voor kinderen website

PVV

 • Armoede

 • Jeugdzorg

  Wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg oplossen”

 • Onderwijs

  “Het onderwijs geeft ruime aandacht aan de verworven westerse vrijheden

  Onderwijsveroudering in plaats van onderwijsvernieuwing”

  “Wij willen terug naar de pedagogiek van de ‘directe instructie’ in een klas waar structuur, veiligheid, rust en regelmaat heersen.”

  Kleinschalig onderwijs”

  “Wij willen kleinschalig onderwijs, waar leerlingen weer worden gekend en geen nummer zijn.”

  "Taal en rekenen weer centraal”

  “Wij willen het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet behouden. De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Er is echter geen plaats voor islamitisch onderwijs, omdat juist dat onderwijs in alles haaks staat op vrijheid, gelijkheid en democratie.”

  Passend onderwijs moet echt passend worden; elke leerling een plek”

  “Het enorme aantal ‘thuiszitters’ is een regelrechte schande voor ons onderwijs. De PVV streeft naar passend onderwijs voor iedereen.”

  “De PVV investeert ook in de publieke sector die door Rutte en zijn vrienden eerder is afgebroken. […] Ook maken we geld vrij voor een betere beloning voor onze zorghelden en onze leraren voor de klas.”

 • Seksuele uitbuiting

  Geen standpunten specifiek over mensenhandel of uitbuiting. Onderstaand standpunt raakt aan (seksuele) uitbuiting.

  “De PVV wil ook veel meer aandacht voor onze digitale veiligheid. Internetcriminelen lijken vrij spel te hebben. Vele ouderen worden het slachtoffer van internetoplichters en vele jongeren worden digitaal bedreigd. Dat moet stoppen. De politie moet digitale vormen van criminaliteit serieuzer gaan aanpakken en de daders moeten voor de rechter komen.”

 • Jeugdstrafrecht

  Zero tolerance voor straattuig”

  Volwassenenstrafrecht vanaf 14 jaar bij gewelds- en zedendelicten”

 • Participatie

 • Discriminatie

  “Nederlanders houden van dit land en laten dat nooit, maar dan ook nooit, van zich afpakken. De PVV wil met al die trotse Nederlanders voorop gaan in de strijd om onze cultuur en tradities te beschermen. We laten ons geen racisme en discriminatie aanpraten door lieden die Nederland liever nog vandaag dan morgen willen opheffen. Nederland is een prachtig land met een fantastische cultuur die we altijd zullen beschermen.”

  “Handen af van onze tradities: Zwarte Piet, het Kerstfeest en Pasen moeten blijven”

  “Geen subsidies meer voor multiculti-clubs”

  “We maken een einde aan al het overheidsbeleid dat onze Nederlandse cultuur ondermijnt. Denk aan het wijdverbreide diversiteitsbeleid, alle subsidies voor multikul-clubs en overheidsinformatie in het Arabisch of Turks.”

  “Geen ‘positieve discriminatie’ en diversiteitsbeleid meer”

  “Wij willen het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet behouden. De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Er is echter geen plaats voor islamitisch onderwijs, omdat juist dat onderwijs in alles haaks staat op vrijheid, gelijkheid en democratie.”

 • Ontwikkelingssamenwerking

  “Stoppen ontwikkelingshulp

  “Ook de miljarden die elk jaar worden verkwanseld aan ontwikkelingshulp, aan immigratie en asielzoekers, aan windturbines, klimaatbeleid en aan subsidies gaan we anders besteden. De PVV stopt de verspilling van al dat belastinggeld. Het is tenslotte uw geld.”

 • Migratiebeleid

  Restrictief immigratiebeleid om nog meer overbevolking te voorkomen”

  Migranten uit islamitische landen komen Nederland niet meer in”

  “Volledige asielstop en dus sluiting asielzoekerscentra”

  “Opzeggen van het gedateerde vluchtelingenverdrag

  Strafbaar stellen illegaliteit: illegalen vastzetten en uitzetten”

  “Tijdelijke asielvergunningen van Syriërs worden ingetrokken”

  “Er komt een nieuw Ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering (IRD)”

  “Ook de miljarden die elk jaar worden verkwanseld aan ontwikkelingshulp, aan immigratie en asielzoekers, aan windturbines, klimaatbeleid en aan subsidies gaan we anders besteden. De PVV stopt de verspilling van al dat belastinggeld. Het is tenslotte uw geld.”

  “Nooit meer generaal-pardonregelingen

 • Veel kindspecifieke voorstellen/ standpunten, met een versterkend effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.
  De partij versterkt de implementatie van kinderrechten

 • Een aantal kindspecifieke voorstellen/ standpunten met een versterkend effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.
  De partij draagt in zekere mate bij aan de versterking van kinderrechten

 • Algemene voorstellen/ standpunten waarvan wél een positief effect op (kwetsbare) kinderen te verwachten is.

  Hoewel de partij oog heeft voor het betreffende thema, ontbreekt het kinder-rechtelijk
  perspectief

 • Algemene voorstellen/ standpunten, waarvan het positieve effect op (kwetsbare) kinderen onduidelijk is.

  De partij draagt niet of nauwelijks bij aan de versterking van kinderrechten

 • Voorstellen met een negatief effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.

  De partij verzwakt de implementatie van kinderrechten

 • Geen enkel standpunt of beleidsvoorstel op dit thema.

Back To Top