Skip to: 50PLUS

Stem voor kinderen website

50PLUS

 • Armoede

  “Mensen onder de armoedegrens worden extra gesteund.”

  "De schuldhulpverlening moet worden verbeterd. Gemeenten moeten worden gestimuleerd om te kijken naar de samenhang van werkloosheid, schulden, de (geestelijk) gezondheid en gezinssituatie. Inzet moet gericht zijn op de grootste positieve impact. Ervaringsdeskundigen worden ingezet om het beleid zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de doelgroep."

 • Jeugdzorg

 • Onderwijs

  Gratis kinderopvang om iedereen aan het arbeidsproces te laten deelnemen.”

  “Het onderwijs moet meer aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij.”

  “De positie en de beloning van leraren basis- en voortgezet onderwijs moeten worden versterkt.”

  “Onderwijs wordt aangeboden in de Nederlandse taal. Voor degenen die het Nederlands onvoldoende beheersen worden taalcursussen aangeboden.

 • Seksuele uitbuiting

 • Jeugdstrafrecht

 • Participatie

 • Discriminatie

 • Ontwikkelingssamenwerking

  “Nederland handhaaft de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking op het huidige niveau.”

  “Nederland geeft geen geld aan misdadige, corrupte regimes die mensenrechten schenden of terrorisme steunen en ook niet aan landen, organisaties of bedrijven die betrokken zijn bij geweldsconflicten.”

  “Internationale samenwerking en afstemming bij noodhulp is vereist. De effectiviteit van het ontwikkelingsbeleid moet omhoog om de uitgaven te kunnen blijven rechtvaardigen.”

 • Migratiebeleid

  “Een duidelijk, rechtvaardig en humaan vluchtelingenbeleid.”

  “Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden zo snel mogelijk na uitspraak teruggestuurd naar het land van herkomst.”

  “Nederland neemt haar evenredig deel vluchtelingen op, op basis van Europees vluchtelingenbeleid.”

  “Snelle doorloopprocedures waarmee vluchtelingen eerder weten waar ze aan toe zijn.”

 • Veel kindspecifieke voorstellen/ standpunten, met een versterkend effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.
  De partij versterkt de implementatie van kinderrechten

 • Een aantal kindspecifieke voorstellen/ standpunten met een versterkend effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.
  De partij draagt in zekere mate bij aan de versterking van kinderrechten

 • Algemene voorstellen/ standpunten waarvan wél een positief effect op (kwetsbare) kinderen te verwachten is.

  Hoewel de partij oog heeft voor het betreffende thema, ontbreekt het kinder-rechtelijk
  perspectief

 • Algemene voorstellen/ standpunten, waarvan het positieve effect op (kwetsbare) kinderen onduidelijk is.

  De partij draagt niet of nauwelijks bij aan de versterking van kinderrechten

 • Voorstellen met een negatief effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.

  De partij verzwakt de implementatie van kinderrechten

 • Geen enkel standpunt of beleidsvoorstel op dit thema.

Back To Top